Širimo naš kolektiv, iščemo nove sodelavce. Če te katero od spodaj navedenih delovnih mest zanima, imaš našteta znanja in kompetence, prijavi se.

Prijave sprejemamo na info@arctur.si


razvojni inženir/programer

Pričakovana znanja. Prosim oceni tvoje znanje naštetih tehnologij od 1 do 5, pri čemer 5 pomeni, da to obvladaš, 1 da se s tem še nisi srečal.

Pričakovanja:

 • Java
 • Java EE okolje
 • Jboss Server (od 7 naprej do wildfly)
 • JSF (Rich faces ali Prime Faces komponente) + Facelets
 • Razumevanje HTTP protocola
 • HTML, CSS, Javascript(jQuery, Bootstrap)
 • JPA Hibernate (za persistance)
 • CDI dependency injection
 • Maven/Ant bild sistemi
 • WEB services SOAP/REST (JAX-WS, JAX-RS, RestEasy)
 • SQL query language
 • Načrtovanje relacijskih baz
 • GIT source control
 • LINUX osnove
 • BLOCKCHAIN tehnologije

Plus katerokoli od naslednjega :

 • Angular
 • Java8 (lambde, stream api …)
 • Jasper reports
 • Native ali hybrid app development (Apache Cordova)
 • HTML5
 • NoSQL (MongoDB, Casandra…)
 • Izkušnje VmWare ali kakšna druga virtualizacija(OpenStack, KVM … )
 • OpenShift
 • TDD (test driven development)
 • Jenkins build server za continuous deployment
 • Puppet orkestracija
 • MySql
 • Izkušnje z horizontalnim skaliranjem (Galera cluster, Jboss cluster, Haproxy …)
 • Svoj pat project na Github je plus
 • Apache/Nginx web server
 • Poznavanje SSH, SSL

Ni nujno da vse omenjeno obvladaš, zavedamo se da tehnologije niso enostavne, iščemo nekoga, ki je usmerjen Javansko in opensource in se je pripravljen učiti in slediti trendom.

Pomembno je da si team player s pozitivnim odnosom do ekipe, rad absorbiraš novosti od sodelavcev in rade volje prenašaš znanje naprej. Tehnološko znanje nam je seveda pomembno, ravno tako pa nam je pomembna osebnost. Delo poteka v sproščeni ekipi in sodobnih prostorih v Novi Gorici.

sistemski administrator / skrbnik sistema

Odprto imamo delovno mesto sistemskega administratorja, ki bo po zaposlitvi odgovoren za konfiguracijo in vzdrževanje operativnega stanja HPC in oblačnega sistema ter splošne IT infrastrukture, za napredno podporo pri napakah v povezavi produkcijskimi sistemi na nivoju strežnikov, podatkovnih baz in vmesne programske opreme, sodeloval in podpiral razvijalce in sodeloval pri načrtovanju razvoja in implementaciji novih projektov. 

Administrator bo:

 • Izvajal skrbniška opravila, skrbel za popravke, vzpostavitev strežnikov, konfiguracijo fizičnih in virtualnih strežnikov
 • Nameščal, implementiral in posodabljal razne rešitve
 • Sodeloval z razvojnimi, sistemskimi in mrežnimi ekipami pri vzpostavitvi novih in obstoječih aplikacij ter sodeloval pri odpravi težav z aplikacijami
 • Izvajal varnostno kopiranje in obnavljanje fizičnih in virtualnih sestavov
 • Konfiguriral in vzdrževal VMware infrastrukturo
 • Pripravljal dokumentacijo on novih rešitvah in posodabljal dokumentacijo obstoječih rešitev.

Z oceno 1-5 oceni tvoja znanja (1 ne znam, 5 odlično obvladam) na področju:

 • Administracija Linux strežnikov
 • Administracija mrežnih sistemov
 • Administracija Microsoft strežnikov
 • Administracija sistemov za podatkovno hrambo
 • Avtomatizacija vzpostavitve strežnikov
 • Administracija virtualiziranih sistemov
 • Prevajanje programskih kod in priprava programskih orodji
 • Administracija Active Direcotry / LDAP
 • Administracija strežnikov za spletno pošto
 • Administracija sistemov za gostovanje HTTP okolij

oblikovalec uporabniške izkušnje/UX designer

Odprto imamo delovno mesto spletnega oblikovalca, ki pozna trende s področja spletnih tehnologij, oblikovanja uporabniške izkušnje in jih zna učinkovito implementirati.  Uživa v oblikovanju kreativnih rešitev s poudarkom na preprostosti, učinkovitosti, praktičnosti in funkcionalni uporabnosti. Ima občutek za delo z naročniki in razvojno ekipo. Delo poteka v sproščeni ekipi in sodobnih prostorih v Novi Gorici.

Oblikovalec uporabniške izkušnje/UX designer bo zadolžen za:  

 • vodenje, usmerjanje in načrtovanje uporabniške izkušnje spletnih uporabniških vmesnikov;
 • intuitivno oblikovanje, vizualizacije uporabniških poti, sveže ideje in inovativne koncepte, z občutkom za konsistentnost posameznih in povezanih rešitev;
 • načrtovanje in izdelava prototipov novih spletnih vmesnikov;
 • načrtovanje prenove obstoječih spletnih vmesnikov;
 • zaželeno je znanje s področja »front end« programiranja;
 • tesno sodelovanje z razvijalci aplikativnih rešitev in skrb za stalno nadgradnjo teh rešitev;
 • opravljanje analiz in priprava predlogov za odločanje ter svetovanje in predlaganje izboljšav.

Z oceno 1-5 oceni tvoja znanja (1 ne znam, 5 odlično obvladam) na področju::

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • HTML, CSS/Sass
 • jQuery
 • Javascript
 • Bootstrap framework

Dopiši še morebitna dodatna znanja in seznam referenc.